solutions

Declaratia privind coruptia

Teamnet Dedalus opereaza in Romania ca furnizor de solutii informatice pentru sectorul medical public.

In aceasta calitate, Teamnet Dedalus adopta o pozitie de combatere a tentativelor si actelor de coruptie, asigurînd apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, intereselor publice, securităţii naţionale şi înlăturarea consecinţelor actelor de corupţie.

In sensul acestei declaratii, notiunile principale au urmatoarea semnificatie:

    corupţie -faptă ilegală care afectează exercitarea normală a funcţiei şi care constă fie în folosirea de către subiectul actelor de corupţie sau al faptelor de comportament corupţional a funcţiei sale pentru solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, pentru sine sau pentru o altă persoană, a unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegală a unor asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiecţilor actelor de corupţie;

    folos material - valoare corporală sau incorporală, mobilă sau imobilă, dobîndită prin orice mijloc, precum şi acte juridice sau alte documente care atestă un titlu ori un drept cu privire la aceasta;

   avantaj necuvenit - servicii, privilegii, favoruri, scutiri de obligaţii şi alte foloase care ameliorează nemeritat situaţia în raport cu aceea pe care persoana o avusese înaintea comiterii actului de corupţie