solutions

Declaratia privind obiectivele in domeniul calitatii

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL PRIVIND POLITICA SI OBIECTIVELE IN DOMENIUL  CALITATII, MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII OCUPATIONALE

Deoarece calitatea, pastrarea mediului, sanatatea si securitatea tuturor partilor interesate, constituie piatra de temelie a reputatiei noastre, forta motrice pentru dezvoltarea afacerii si masura eficientei si eficacitatii, directorul general asigura comunicarea si constientizarea in cadrul organizatiei a politicii si obiectivelor in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, asigurand totodata resursele, instruirea si mediul de lucru in care angajatii sa fie implicati si sa actioneze cu responsabilitate pentru punerea in practica a acestora.

Teamnet Dedalus isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste reducerea impactului de mediu si a riscurilor pentru sanatatea si securitatea angajatilor prin:
• Identificarea aspectelor de mediu si a impactului asupra mediului inconjurator ;
• Adaptarea permanenta a activitatilor desfasurate la factorul uman si evaluarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala;
• Conformarea la zi cu cerintele legislatiei nationale de protectie a mediului si cu cele referitoare la sanatate si securitate in munca, precum si cu reglementarile interne.

In acest sens, Teamnet Dedalus  se angajeaza sa asigure proiecte si servicii de inalta calitate, acordand o importanta maxima protectiei mediului si sanatatii si securitatii in munca prin:
• exploatarea rationala a resurselor;
• extinderea practicilor vizand economisirea si reciclarea materialelor;
• imbunatatirea organizarii si dotarii locurilor de munca in vederea asigurarii unor conditii optime de sanatate si securitate pentru toti angajatii si pentru publicul implicat (vizitatori, contractori, furnizori, colaboratori);
• imbunatatirea continua a nivelului de instruire, informare si constientizare a tuturor salariatilor in ceea ce priveste problematica de mediu;
• imbunatatirea managementului deseurilor in scopul prevenirii si reducerii poluarii mediului inconjurator, prin eliminarea responsabila si in deplina siguranta a deseurilor.

Pornind de la aceasta politica, Teamnet Dedalus  isi stabileste urmatoarele obiective:
- cresterea cifrei de afaceri in anul 2013 fata de anul 2012 cu 5% ;
- nicio reclamatie sau incident privind aspecte de mediu;
- nicio situatie de urgenta care ar putea aparea din vina Teamnet Dedalus

Pentru realizarea acestor obiective este necesara mentinerea si imbunatatirea cadrului organizatoric care sa asigure functionarea Sistemului Integrat de Management – SMI. Acest cadru este descris in documentele Sistemului Integrat de Management elaborate in conformitate cu cerintele standardelor de referinta. Prevederile documentelor SMI sunt obligatorii pentru angajati, in acest sens numindu-se, prin decizie interna, reprezentantul managementului – RMI care are intreaga autoritate si responsabilitate cu privire la respectarea prevederilor Sistemului Integrat de Management, inclusiv de a raporta performantele functionarii acestuia.

De aceea, in calitate de Director General, imi asum intreaga responsabilitate si autoritate pentru:
- cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a politicii si obiectivelor strategice stabilite;
- analiza periodica a Sistemului Integrat de Management si stabilirea de masuri in vederea imbunatatirii continue a SMI ;
- incurajarea permanenta a eforturilor pentru imbunatatirea continua a calitatii produselor/serviciilor oferite, asigurand garantia ca acestea sunt realizate in conformitate cu prevederile contractuale, respectand intotdeauna cerintele legale si de reglementare.

Prezenta declaratie, cu obligativitatea si angajamentul respectarii intocmai a ei si a documentelor Sistemului Integrat de Management este adusa la cunostinta intregului personal prin prelucrarea si afisarea ei.