solutions

DECLARATIE DE DOMENIU DE APLICARE

Teamnet Dedalus a dezvoltat si opereaza un Sistem de Management al Informatiilor pentru protejarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii informatiilor, bazat pe cerintele standardului SR ISO/CEI 27001:2006.

Domeniul de aplicare al sistemului este extins la Procesele, Personalul si Resursele aferente Teamnet Dedalus , Unitati organizatorice: Teamnet Dedalus , Servicii Suport: Serviciul de administrare infrastructura IT .

  1. Informatii: Informatii proprietatea intelectuala a Teamnet Dedalus , informatii operationale, informatii cu privire la procesul de productie, informatii personale referiotare la angajatii Teamnet Dedalus , informatii inregistrate despre clientii Teamnet Dedalus , informatii inregistrate depre furnizorii Teamnet Dedalus , informatii inregistrate despre contractorii Teamnet Dedalus, Cladiri/Locatii

Activitatea se desfasoara la sediul Teamnet Dedalus , conform amplasamentelor spatiilor Teamnet Dedalus  descrise in Organigrama (anexa nr. 01 la MSI-01).

2. Infrastructura IT: Servere centrale Teamnet Dedalus  ROMANIA, retea interna de comunicatii

3.   Interfete:

Sistemul controleaza urmatoarele interfete:

-      Procesele administrative Teamnet Dedalus

-      Procesele de productie  Teamnet Dedalus

-      Procesele suport si de decizie din cadrul UNITATII;

-      Procese externe: contractori, consultanti, autoritati centrale si locale, finantatori si organisme de reglementare.

Pentru aceste interfete sunt definite acorduri operationale / acorduri de realizare a serviciului.