200112275-001

Software medical pentru colaborare între spitale, ARMONIA®sanita

Software medical pentru colaborare între spitale

ARMONIA®sanita este sistemul informatic care va asigura colaborarea între Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” şi Spitalul Clinic Colentina, în cadrul proiectului ASEC – „Acces la servicii e-sănătate complexe, prin implementarea unui sistem informatic integrat”.

„Scopul acestei implementări îl reprezintă consolidarea colaborării inter-spitalicești – în ceea ce privește tratarea pacientului în regim de urgență la nivelul municipiului București și al județului Ilfov. Sunt convins că proiectul va contribui la creșterea calității actului medical și va facilita accesul cetățenilor la serviciilor medicale de urgență la standarde europene.„ dl. Dr. Eduard Armeanu, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov

ARMONIAsanita

Proiectul constă în realizarea și implementarea unei platforme unice în care sunt consolidate și partajate informațiile medicale ale celor trei furnizori de servicii medicale și care vine în completarea aplicațiilor existente în spitale. ASEC vizează instruirea a peste 500 de utilizatori privind operarea corectă a noului sistemul informatic, ARMONIA®sanita. Școlarizarea va fi realizată în decursul celor 8 luni de implementare ale proiectului, în aproximativ 37 de sesiuni de training.

În cadrul proiectului vor fi implementate 16 module de software medical si administrativ, care vor permite accesul rapid la informații critice despre pacient, colaborarea între medicii din cele trei spitale și între spitale și pacienți. Printre modulele de software medical contractate se numără: Portal medici și pacienți, Oncologie, Detecția erorilor medicale, Tablou clinic pacient, Telemedicina etc.

„Implementarea sistemului ARMONIA®sanita este o componentă cheie a proiectului de informatizare ASEC, alături de dotarea cu echipament hardware, software medical si non-medical și serviciile aferente.

Un avantaj major pe care îl așteptăm în urma implementării este îmbunătățirea accesului personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate, ceea ce poate permite luarea unor decizii medicale prompte și corecte, în funcție de istoricul medical al pacientului, cunoștințele medicale și planurile de tratament disponibile. La finalul proiectului, vom avea și un instrument de supraveghere a stării pacientului după ieșirea acestuia din spital, un portal pus la dispoziția cetățenilor și a medicilor, cu informații medicale actualizate. Prin intermediul acestui portal, ne propunem să creștem accesul cetățenilor la servicii de sănătate de calitate.” dl. Dr, Eduard Armeanu, manager Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov

Proiectul ASEC a primit finanțare europeană, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice. Principalele obiective ale proiectului vizează creșterea calității serviciilor medicale de urgență furnizate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” și Spitalul Clinic Colentina, creșterea accesului cetățeniilor la servicii de sănătate de calitate, optimizarea prelucrării și schimbului de informații medicale între cele trei spitale, dezvoltarea de servicii integrate de sănătate și îmbunătățirea accesului personalului medical la servicii informatice de tip e-sănătate.